Wykonanie i montaż konstrukcji przy rozbudowie BREMBO – Odlewnia nr 3 w 2017 r.